محاسبه هزینه و مصرف برق چیلرها
محاسبه هزینه و مصرف برق چیلرها

میزان مصرف برق و هزینه انرژی یکی از نکات مهم در هنگام خرید انواع چیلر می باشد. که می تواند برای بسیاری از متقاضیان عامل تعیین کننده ای باشد. میزان مصرف برق در این ادوات تابع عوامل مختلفی است و بنابراین محاسبه دقیق آن نیازمند این است که تسلط مناسبی بر ویژگی های فنی و جزئیات عملیاتی دستگاه مد نظرتان داشته باشید. در این مطلب تلاش می کنیم نحوه محسابه میزان برق مصرفی در چیلرهای تراکمی را با هم بررسی کنیم و در این مسیر هم به مدل های هواخنک و هم به مدل های آب خنک خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

 

فهرست مطالب:

  1. محاسبه مصرف برق چیلرهای تراکمی هوا خنک و آب خنک
  2. نحوه محاسبه مصرف برق چیلر هواخنک
  3. نحوه محاسبه مصرف برق چیلر آب خنک

محاسبه مصرف برق چیلرهای تراکمی هوا خنک و آب خنک

چیلر نوعی سیستم مرکزی است که به کمک یکی از دو سیکل تراکمی یا جذبی می تواند حرارت را از یک سیال (مانند آب) بگیرد. در ساختمان های بزرگ برای کاهش هزینه خرید یونیت های متعدد کولر گازی یا امثالهم، اغلب از این تجهیزات استفاده می شود تا عهده دار خنک کاری در فصول گرم شوند. به طور خلاصه در این دستگاه یک مبرد (اغلب یک گاز) در کمپرسور فشرده شده و به کندانسور ارسال می شود. کندانسور مبرد را سرد کرده و آن را به مایع بدل می کند. این مایع سرد برای گرفتن حرارت از هر مایعی که مد نظر شما باشد قابل استفاده است (اغلب در فضای اواپراتور که مبرد سرد را در معرض آب با دمای بالاتر قرار می دهد) و پس از گرم شدن مبرد مذکور دوباره به حالت گازی درمی آید. گاز سپس به کمپرسور برگردانده می شود و در نتیجه چرخه خنک کاری را تکمیل می نماید.

بیشترین میزان مصرف الکتریسیته در این ادوات به موتور الکتریکی کمپرسور و بعد از آن به موتور پمپ آب اواپراتور برمیگردد. کمپرسور وظیفه به گردش درآوردن سیال در داخل دستگاه را بر عهده داشته و اواپراتور قسمتی است که آب در آن سرد می شود. هر دو مصرف کننده اصلی هم در مدل های هواخنک و هم در مدل های آب خنک حضور دارند، پس گام اول شما طلاع از مصرف برق این دو قسمت خواهد بود.
اما در ادامه باید چه کار کرد؟ این موضوعی است که به طور مجزا برای مدل های مختلف چیلرهای تراکمی تشریح می نماییم.

محاسبه هزینه و مصرف برق چیلرها

نحوه محاسبه مصرف برق چیلر هواخنک

مدل های هواخنک همان طور که از نام آنها پیداست، در ساختار کندانسور برای خنک کاری از هوا استفاده می کنند و به همین دلیل بسته به مدل از یک یا چند فن بهره می برند. برای محاسبه میزان الکتریسیته استفاده شده توسط آنها باید میزان مصرف موتور این فن ها را با مصرف برق کمپرسور و پمپ آب سرد جمع بزنید.

در مرحله بعد باید از روی کاتالوگ یا برچسب چیلری که خریداری کرده اید توان کل یا توان ورودی آن را چک کنید. این عدد معمولاً بر حسب کیلووات یا تن تبرید است. اگر تعداد ساعت فعالیت را در ظرفیت میانگین و سپس عدد بدست آمده را در توان آن ضرب کنید، میزان برق یک ماه بدست می آید. برای مثال، اگر 15.5 کیلووات توان ورودی داشته باشید، بخواهید 8 ساعت در روز و با ظرفیت میانگین 33 درصد از دستگاه بهره برداری کنید، با ضرب همه این اعداد در یکدیگر و عدد 30 (برای یک ماه)، به 1227 کیلووات میزان الکتریسیته می رسید که برای یک ماه لازم خواهد بود.
جدول هزینه توسط وزارت نیرو ارائه شده است و از یک ساختار تصاعدی استفاده می کند. بر این اساس طی سال های گذشته قیمت های زیر را برای هر کیلووات ساعت خواهید داشت (توجه کنید که باید بروزرسانی شدن قیمت را در هر سال در نظر داشته باشید):

  • 0 تا 100: 45 تومان
  • 100 ت 200: 52 تومان
  • 200 تا 300: 112 تومان
  • 300 تا 400: 202 تومان
  • 400 تا 500: 232 تومان
  • 500 ت 600: 292 تومان
  • 600 و بالاتر: 322 تومان

با ضرب مقدار کل کیلووات بدست آمده از مرحله قبل می توانید مقدار هزینه کل را بدست آورید. مثلا برای 1227 کیلوواتی که بدست آوردیم، هزینه تقریباً به 395 هزار تومان خواهد رسید که البته همان طور که گفتیم، باید قیمت های بروز شده هر سال را در نظر داشته باشید.

نحوه محاسبه مصرف برق چیلر آب خنک

در مدل های آب خنک کندانسور با فن خنک نمی شود، بلکه از یک مبدل حرارتی پوسه و لوله بهره می برد که حرارت مبرد را می گیرد. این مبدل سپس باید در برج خنک کننده حرارت خود را از دست بدهد، پس در کنار کمپرسور و پمپ آب سرد در این تجهیزات با میزان مصرف اضافه موتور مبدل و موتور برج خنک کننده روبرو هستیم که مجموع آنها میزان الکتریسیته لازم برای کارکرد چیلرهای آب خنک را نشان می دهد.
از نظر نحوه محاسبه میزان کل مصرف نیز فرآیند محاسبات کاملاً مشابه مدل های هواخنک خواهد بود و تنها لازم است توان ورودی و ظرفیت میانگین را بدانید.

نتیجه گیری:

در این مطلب بعد از آن که نیم نگاهی به کلیت چیلرها انداختیم، به سراغ نحوه مصرف الکتریسیته هر کدام از انواع ادوات تراکمی رفتیم. سپس به کمک میزان کل بدست آمده یک معادله آسان و کاربردی معرفی کردیم که برای بدست آوردن هزینه نهایی به کارتان می آید. امیدواریم این اطلاعات به شما کمک کند تا در هنگام خرید این نوع از دستگاه های تهویه مطبوع، بتوانید انتخاب بهتری داشته و در نهایت رضایت بیشتری هم از مصرف انرژی آن داشته باشید.