شیب بندی استخر
شیب بندی استخر

ساخت استخرها مراحل مختلفی را شامل می شود. اما یکی از مهم ترین پروسه ها، شیب بندی است. به گونه ای که اگر درست انجام نشود، مشکلات متعددی را در پی خواهد داشت. در ساخت این سازه هنگام تنظیم شیب بندی باید به مواردی توجه داشت. یکی از مهم ترین این موارد، نحوه تخلیه آب است. تخلیه آب باید به گونه ای صورت گیرد که همه حجم آب به یک نقطه مشخص در کف هدایت شده و عمل تخلیه از طریق آن صورت پذیرد. اما بروز مشکل در هنگام تخلیه آب چه مشکلاتی در پی خواهد داشت؟

فهرست مطالب:

  1. نکات مهم در شیب بندی استخری
  2. شیب بندی استخری و نحوه صحیح انجام آن

نکات مهم در شیب بندی استخر

  • اهمیت این موضوع به دلیل امکان بروز خسارت ناشی از عدم تخلیه کامل می باشد.
  • همچنین تخلیه نشدن آب در هنگام بارش باران و برف در فصول سرد نیز از مشکلات مرتبط با این مسئله است. عدم شیب بندی مناسب موجب باقی ماندن آب ناشی از بارش ها در کف شده و این موضوع در مدت زمان طولانی به اختلال در سیستم عایقی استخر می انجامد.
  • باقی ماندن رسوب و جلبک ها در کف از دیگر نتایج عدم تخلیه صحیح می باشد. مواد قلیایی و اسیدی موجود در این رسوبات از طریق نفوذ در بافت رنگی استخر موجب تغییر رنگ و پوسته پوسته شدن آن به مرور زمان خواهند شد.

نکات مهم در شیب بندی استخر

شیب بندی استخر و نحوه صحیح انجام آن

نحوه صحیح شیب بندی و انجام آن از نظر تاثیر بر خود سازه نیز حائز اهمیت است. در شرایطی ممکن است عدم انجام صحیح این کار موجب تخریب کل سازه شود. تنش های هیدرولیکی قادر به ایجاد صدمه ای بزرگتر بر پیکر سازه خواهند بود. از سوی دیگر در نتیجه این اتفاق، سیستم آب بندی مختل شده و در پی نفوذ آب به درون بتن، آرماتورها اکسیداسیون می شوند. این به معنی بروز خطر شکستگی برای کل سازه است. به طور کلی شیب بندی یکی از مهم ترین موارد در هنگام ساخت استخر است که حتما باید توجه کافی به آن داشت. در نظر گیری اصول فنی در تمامی مراحل به ویژه شیب بندی و استفاده از مصالح و تجهیزات و لوازم استخری مناسب و باکیفیت، همچنین استفاده از دانش متخصصان در این زمینه به شما در ساخت سازه ای ایمن کمک خواهد کرد.

بیشتر بدانید:

شناخت انواع استخر

نتیجه گیری:

همانطور که گفته شد، نحوه صحیح شیب بندی استخر بسیار حائز اهمیت می باشد چرا که عدم توجه به آن موجب خسارات ناشی از تخلیه نادرست می شود که در نتیجه آن آسیب به عایق بندی استخر،  به جا ماندن جلبک ها و رسوبات کف آن و تیره و تار کردن رنگ آن را خواهیم داشت. علاوه بر این موارد، نفوذ آب به درون دیواره ها و کف، سبب آسیب دیدگی آرماتورهای آن می شود و در نهایت سبب جداسازی آرماتور از بتن.