فن کویل زمینی

فن کویل زمینی

فن کوئل بالازن SRFCTE-300 ساران

6,782,000 تومان
 • حداکثر ظرفیت سرمايش 11800 BTU/hr
 • حداکثر ظرفیت گرمايش 30750 BTU/hr
 • ابعاد یونیت 1120x570x210 میلی متر
 • ظرفیت هوادهی 300 CFM
 • قدرت الکتروموتور 25 W
 • تعداد 1 الکتروموتور
 • تعداد 3 ردیف کویل
 • شدت صدا 40 db
 • وزن 36 کیلوگرم
 • تعداد 1 فن

فن کوئل تهویه FL300شیب دار

تماس بگیرید
 • حداکثرظرفیت سرمايش 9200 BTU/hr
 • حداکثرظرفیت گرمايش 21800 BTU/hr
 • ابعاد یونیت 920x570x210 میلی متر
 • ظرفیت هوادهی 200 CFM
 • قدرت الکتروموتور 25 W
 • تعداد 1 الکتروموتور
 • تعداد 3 ردیف کویل
 • شدت صدا 41 db
 • وزن 30 کیلوگرم
 • تعداد 1 فن

فن کویل 1000 FL تهویه

تماس بگیرید
 • دارای فیلتر قابل شستشو با قابلیت نصب و تعویض بسیار آسان و دوام بالا
 • قابلیت استفاده از کویل ها گرمایشی الکتریکی(درصورت سفارش مشتری)
 • دارای موتور با سه سرعت استاندارد با سطح صدای پایین
 • امکان تولید بصورت 4 لوله ای(درصورت سفارش مشتری)
 • استفاده از ورق های گالوانیزه در بدنه و تشت تقطیر
 • دسترسی آسان به مجموعه فن و الکترو موتور
 • دارای شیر هواگیری با کاربری آسان
 • استفاده از عایق در زیر تشت
 • دارای کویل با لوله 5/8 اینچ
 • دارای تشت تقطیر بیرونی
 • مجهز به محافظ حرارتی

فن کویل FL 1200 تهویه

تماس بگیرید
 • دارای فیلتر قابل شستشو با قابلیت نصب و تعویض بسیار آسان و دوام بالا
 • قابلیت استفاده از کویل ها گرمایشی الکتریکی (درصورت سفارش مشتری)
 • امکان تولید بصورت 4 لوله ای (کویل سرمایی و گرمایی مجزا)
 • دارای موتور با سه سرعت استاندارد با سطح صدای پایین
 • استفاده از ورق های گالوانیزه در بدنه و تشت تقطیر
 • دارای ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه
 • دارای شیر هواگیری با کاربری آسان
 • استفاده از عایق در زیر تشت تقطیر
 • دارای کویل با لوله 5/8 اینچ
 • دارای تشت تقطیر بیرونی

فن کویل FL-200 تهویه

تماس بگیرید
 • مجهز به محافظ حرارتی جهت حفاظت موتور در برابر بارهای اضافی و دمای بیش از حد سیم پیچ
 • قابلیت استفاده از کویل ها گرمایشی الکتریکی (درصورت سفارش مشتری)
 • دارای فیلتر قابل شستشو با قابلیت نصب و تعویض بسیار آسان و دوام بالا
 • استفاده از عایق درزیر تشت تقطیر جهت جلوگیری از تعریق تشت
 • امکان تولید بصورت 4 لوله ای (کویل سرمایی و گرمایی مجزا)
 • دارای موتور با سه سرعت استاندارد با سطح صدای پایین
 • استفاده از ورق های گالوانیزه در بدنه و تشت تقطیر
 • دسترسی آسان به مجموعه فن و الکترو موتور
 • ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه
 • دارای شیر هواگیری با کاربری آسان
 • دارای کویل با لوله 5/8 اینچ
 • دارای تشت تقطیر بیرونی

فن کویل FL-300 تهویه

تماس بگیرید
 • دسترسی آسان به مجموعه فن و الکترو موتور جهت سرویس های دوره ای و تعمیرات
 • قابلیت استفاده از کویل ها گرمایشی الکتریکی (درصورت سفارش مشتری)
 • دارای فیلتر قابل شستشو با قابلیت نصب و تعویض بسیار آسان و دوام بالا
 • دارای موتور با سه سرعت استاندارد با سطح صدای پایین
 • امکان تولید بصورت 4 لوله ای (درصورت سفارش مشتری)
 • استفاده از ورق های گالوانیزه در بدنه و تشت تقطیر
 • دارای ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه
 • مجهز به محافظ حرارتی جهت حفاظت موتور
 • دارای شیر هواگیری با کاربری آسان
 • استفاده از عایق در زیر تشت تقطیر
 • دارای کویل با لوله 5/8 اینچ
 • دارای تشت تقطیر بیرونی

فن کویل FL-400 تهویه

تماس بگیرید
 • مجهز به محافظ حرارتی جهت حفاظت موتور در برابر بارهای اضافی و دمای بیش از حد سیم پیچ
 • دسترسی آسان به مجموعه فن و الکترو موتور جهت سرویس های دوره ای و تعمیرات
 • قابلیت استفاده از کویل ها گرمایشی الکتریکی (درصورت سفارش مشتری)
 • دارای فیلتر قابل شستشو با قابلیت نصب و تعویض بسیار آسان و دوام بالا
 • استفاده از عایق درزیر تشت تقطیر جهت جلوگیری از تعریق تشت
 • امکان تولید بصورت 4 لوله ای (کویل سرمایی و گرمایی مجزا)
 • دارای موتور با سه سرعت استاندارد با سطح صدای پایین
 • استفاده از ورق های گالوانیزه در بدنه و تشت تقطیر
 • دارای ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه
 • دارای شیر هواگیری با کاربری آسان
 • دارای کویل با لوله 5/8 اینچ

فن کویل FL-600 تهویه

تماس بگیرید
 • مجهز به محافظ حرارتی جهت حفاظت موتور در برابر بارهای اضافی و دمای بیش از حد سیم پیچ
 • دسترسی آسان به مجموعه فن و الکترو موتور جهت سرویس های دوره ای و تعمیرات
 • قابلیت استفاده از کویل ها گرمایشی الکتریکی (درصورت سفارش مشتری)
 • دارای فیلتر قابل شستشو با قابلیت نصب و تعویض بسیار آسان و دوام بالا
 • استفاده از عایق درزیر تشت تقطیر جهت جلوگیری از تعریق تشت
 • امکان تولید بصورت 4 لوله ای (کویل سرمایی و گرمایی مجزا)
 • دارای موتور با سه سرعت استاندارد با سطح صدای پایین
 • استفاده از ورق های گالوانیزه در بدنه و تشت تقطیر
 • دارای ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه
 • دارای شیر هواگیری با کاربری آسان
 • دارای کویل با لوله 5/8 اینچ
 • دارای تشت تقطیر بیرونی

فن کویل FL-800 تهویه

تماس بگیرید
 • قابلیت استفاده از کویل ها گرمایشی الکتریکی (درصورت سفارش مشتری)
 • دارای فیلتر قابل شستشو با قابلیت نصب و تعویض بسیار آسان
 • دارای موتور با سه سرعت استاندارد با سطح صدای پایین
 • امکان تولید بصورت 4 لوله ای(درصورت سفارش مشتری)
 • استفاده از ورق های گالوانیزه در بدنه و تشت تقطیر
 • دارای ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه
 • دسترسی آسان به مجموعه فن و الکترو موتور
 • استفاده از عایق در زیر تشت تقطیر
 • دارای کویل با لوله 5/8 اینچ
 • دارای تشت تقطیر بیرونی

فن کویل FLN 1000 تهویه

12,359,000 تومان
 • دارای فیلتر قابل شستشو با قابلیت نصب و تعویض بسیار آسان و دوام بالا
 • قابلیت استفاده از کویل الکتریکی (درصورت سفارش مشتری)
 • دارای سه سرعت استاندارد با سطح صدای پایین
 • دارای ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه
 • دسترسی آسان به مجموعه فن و الکتروموتور
 • دارای شیر هواگیری با کاربری آسان
 • استفاده از عایق در زیر تشت تقطیر
 • امکان تولید بصورت 4 لوله ای
 • دارای تشت تقطیر بیرونی
 • مجهز به محافظ حرارتی

فن کویل FLN 1200 تهویه

12,711,000 تومان
 • دارای فیلتر قابل شستشو با قابلیت نصب و تعویض بسیار آسان و دوام بالا
 • قابلیت استفاده از کویل الکتریکی (درصورت سفارش مشتری)
 • دارای سه سرعت استاندارد با سطح صدای پایین
 • دارای ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه
 • دسترسی آسان به مجموعه فن و الکتروموتور
 • دارای شیر هواگیری با کاربری آسان
 • استفاده از عایق در زیر تشت تقطیر
 • امکان تولید بصورت 4 لوله ای
 • دارای تشت تقطیر بیرونی
 • مجهز به محافظ حرارتی

فن کویل FLN 200 تهویه

6,036,000 تومان
 • دارای فیلتر قابل شستشو با قابلیت نصب و تعویض بسیار آسان و دوام بالا
 • قابلیت استفاده از کویل الکتریکی (درصورت سفارش مشتری)
 • دارای سه سرعت استاندارد با سطح صدای پایین
 • دارای ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه
 • دسترسی آسان به مجموعه فن و الکتروموتور
 • دارای شیر هواگیری با کاربری آسان
 • استفاده از عایق در زیر تشت تقطیر
 • امکان تولید بصورت 4 لوله ای
 • دارای تشت تقطیر بیرونی
 • مجهز به محافظ حرارتی

فن کویل زمینی

همانطور که پیش تر از این گفته شد، فن کوئل‌ها به عنوان یکی از اصلی ترین  تجهیزات تهویه مطبوع در دنیا شناخته می شوند که وظایف متعددی را بر عهده دارند. از مهم ترین وظایف این محصولات باید به کنترل دمای محیط، اندازه گیری و کنترل رطوبت، به جریان انداختن خوای محیط و موارد این چنینی اشاره کرد.

به طور کلی، فن کوئل ها خود فاقد هرگونه سیستم های سرمایشی و گرمایشی هستند و به یک منبع تغذیه متصل خواهند شد. این منابع که عموما شامل پکیج ها، چیلر ها و یا سیستم های دیگر هستند به محصولات کمک می‌کنند تا وظایف خود را به خوبی انجام دهند. هرچند در سیستم های جدید، هیتر هایی در فن کوئل‌ها قرار گرفته است که می تواند به گرم کردن سیال کمک کند. این محصولات خود با توجه به امکان نصب در محیط های مختلف به دسته های متنوعی تقسیم بندی می شوند که از مهم ترین این دسته ها، فن کویل های زمینی هستند.

خرید فن کویل زمینی

از مهم ترین مزایای مدل های زمینی، این است که این محصول، به راحتی قابل نصب و جابجایی بوده است. از طرفی، شیوه جای گیری این محصولات بر روی زمین سبب شده تا طراحی و دیزاین این محصولات کاملا متناسب با دکوراسیون محیط باشد. نمونه های مختلف این محصولات را در مراکز نظیر ساختمان های تجاری و مسکونی، محیط های اداری و آموزشی می توان دید. از مهم ترین مزایای این محصول متناسب سازی با پیشرفت تکنولوژی و همچنین مد روز است که می تواند در هر محیطی با هر دکوراسیونی جای گیرد.

فن کویل های زمینی چگونه کار می کند؟

این محصولات همانطور که از نامشان پیداست، شامل دو قسمت فن و کویل می باشند که هر کدام وظایف خود را بر عهده دارند. در فن کویل های زمینی، مکش هوا عموما از روبرو و یا از پشت دستگاه بوده و دمش یا پرتاب هوا از سمت بالای دستگاه رخ می دهد. همین چرخه هوا درون محیط موجب ایجاد هوای تازه خواهد کرد. از طرفی این محصولات با در اختیار داشتن مسیر سیال های گرم و سرد و با استفاده از یک ترموستات می توانند دمای هوای محبوس شده در محیط را به خوبی اندازه گیری و کنترل نمایند.

به طور کلی، فن کویل زمینی در دو نوع تعریف می‌شود:

 1. دو لوله ای
 2. چهار لوله ای

در فن کوئل های دو لوله ای هر کدام از این دو لوله به جریان آب گرم و سرد اختصاص دارند، بنابراین در این مدل از فن کویل زمینی دستگاه مجبور است یا به صورت گرمایشی و یا به شکل سرمایشی کار کند، امکان فعالیت برای دستگاه به صورت هر دو مدل همزمان وجود ندارد. اما دقیقا برای فن کوئل های چهار لوله ای این موضع برعکس اتفاق می افتد به این صورت که یک کویل سرد و یک کویل گرم دارند و به همین علت می‌توانند همزمان به صورت سرمایشی و گرمایشی کار کنند.

معایب فن کویل زمینی

از مهمترین معایب این محصولات، قرار گیری بر روی زمین است، همین موضوع سبب اشغال فضای بسیار زیادی از اتاق خواهد شد که می تواند به عنوان مشکلی برای دکوراسیون داخلی باشد. هرچند با پیشرفت تکنولوژی محصولاتی با قدرت بالا تر و با ابعادی کوچکتر تولید شده اند اما به هر جهت اشغال فضای اتاق به وسیله یک سیستم سرمایش و گرمایش برای بسیاری از افراد حائز اهمیت است.

از دیگر مشکلاتی که برای این محصولات در نظر گرفته شده است، سر و صدایی است که فن کوئل ها به عنوان یک سیستم خنک کننده ایجاد می کنند. هر چند امروزه می توان با بهره گیری از ابزار ها و فرایند های خاص تولید این صدا ها را در محصول کاهش داد اما نمی توان به طور کلی از میان برد.

مرکز خرید فن کویل زمینی

مزایایی فن کویل زمینی

 1. کاهش هزینه های خریداری، نصب و نگهداری
 2.  سهولت در نصب، تعمیر و نگهداری با توجه به محل قرار گیری
 3.  تنوع بالا در رنگ، اندازه، طراحی و زیبایی با توجه به دکوراسیون
 4.  امکان کنترل دما، رطوبت و گردش هوا برای هر واحد به صورت مستقل

با همه این اوصاف می توان گفت که استفاده از فن کویل های دیواری و توکار سقفی راهکاری ساده تر و زیبا تر برای ساختمان هاست اما به شرطی که امکان سوراخ کردن دیوار و نصب این محصولات وجود داشته باشد. در غیر این صورت بدون تردید استفاده از فن کوئل‌های زمینی اصلی ترین راه برای ایجاد دمایی مطبوع و مطلوب برای محیط مورد نظر ما هستند.. این نکته را نیز باید به خاطر داشت که فن کویل زمینی می تواند به سادگی به اجزایی زیبا کننده در دکوراسیون تبدیل شده و زیبایی محیط را نیز حفظ کنند.

فروشگاه اینترنتی خانه تاسیسات

فروشگاه اینترنتی خانه تاسیسات با هدف کوتاه کردن فاصله میان بازار و مصرف کننده و دسترسی اقشار مختلف به کالاهای حوزه گرمایش، سرمایش و تجهیزات تهویه مطبوع در سراسر ایران عزیزمان راه اندازی شده است. در خانه تاسیسات تلاش خواهیم داشت با رویکرد مشاوره تخصصی اثر بخش، بهترین راه کارها را متناسب با نیازهای مخاطبان ارائه دهیم. مشاوران ما در خانه تاسیسات در محاسبه نیازمندی ها با مخاطبان خود همراه هستند و متناسب با نیاز آن ها راه کار ارائه خواهند داد. عمده فعالیت خانه تاسیسات در بخش تجهیزات گرمایش و موتورخانه ، تجهیزات استخری، پکیج، رادیاتور، کولر گازی، لوله و اتصالات، پمپ های آب، دمنده و مکنده و … می باشد.

سبد خرید

با توجه به نوسانات شدید بازار، درخواست می گردد، قبل از اقدام به پرداخت، از موجودی و قیمت کالا از طریق راه های ارتباطی با وب سایت از قبیل واتس اپ و شماره ۹۱۰۱۵۸۵۷ - ۰۲۱ اطمینان حاصل کنید.