فن کویل دیواری

فن کویل دیواری

فن کویل دیواری AGA 100 ML ECONOMY آکس

تماس بگیرید
 • به صورت دکوراتیو، زیبا و سبک با طراحی بسیار زیبا و ارتفاع کم
 • مجهز بودن به الکترو فن از نوع سه دور
 • مجهز بودن به فیلتر قابل شستشو در محل ورودی هوا به فن کویل
 • مجهز بودن به دمپر متحرک در خروجی هوای فن کویل به جهت کنترول زاویه جریان هوا در راستای عمودی
 • مجهز به ریموت کنترول بی سیم و دستی در فن کویل آکس AUX. در مدل دستی قابلیت نصب کنترولر دیواری از نوع آنالوگ و دیجیتالی به صورت آپشنال
 • عیب یابی فن کویل آکس AGA از طریق کد های خطا که روی صفحه نمایشگر دیجیتالی گنترولر
 • نصب شیر برقی دو راهه به صورت سفارشی

فن کویل دیواری CMB 300 T IE3 آکس

تماس بگیرید
 • مجهز به الکترو فن از نوع سه دور
 • عملکرد آرام و کم صدا و طراحی شیک
 • نصب شیر برقی دو راهه به صورت سفارشی
 • مجهز به فیلتر قابل شستشو در محل ورودی هوا به فن کویل
 • به صورت دکوراتیو، زیبا و سبک با طراحی بسیار زیبا و ارتفاع کم
 • عیب یابی فن کویل آکس از طریق کد های خطا که روی صفحه نمایشگر دیجیتالی گنترولر
 • مجهز به دمپر متحرک در خروجی هوای فن کویل به جهت کنترول زاویه جریان هوا در راستای عمودی
 • دارای ریموت کنترول بی سیم و دستی در فن کویل آکس AUX. در مدل دستی قابلیت نصب کنترولر دیواری از نوع آنالوگ و دیجیتالی به صورت آپشنال

فن کویل دیواری CMB 400 T IE3 آکس

تماس بگیرید
 • طول عمر بالا
 • 1سال گارانتی
 • مجهز به الکترو فن از نوع سه دور
 • عملکرد آرام و کم صدا و طراحی شیک
 • نصب شیر برقی دو راهه به صورت سفارشی
 • مجهز به فیلتر قابل شستشو در محل ورودی هوا به فن کویل
 • به صورت دکوراتیو، زیبا و سبک با طراحی بسیار زیبا و ارتفاع کم
 • عیب یابی فن کویل آکس از طریق کد های خطا که روی صفحه نمایشگر دیجیتالی گنترولر
 • مجهز به دمپر متحرک در خروجی هوای فن کویل به جهت کنترول زاویه جریان هوا در راستای عمودی
 • دارای ریموت کنترول بی سیم و دستی در فن کویل آکس AUX. در مدل دستی قابلیت نصب کنترولر دیواری از نوع آنالوگ و دیجیتالی به صورت آپشنال

فن کویل دیواری CMB 550 T IE3 آکس

تماس بگیرید
 • طول عمر بالا
 • 1سال گارانتی
 • مجهز بودن به الکترو فن از نوع سه دور
 • عملکرد آرام و کم صدا و طراحی شیک
 • نصب شیر برقی دو راهه به صورت سفارشی
 • به صورت دکوراتیو، زیبا و سبک با طراحی بسیار زیبا و ارتفاع کم
 • مجهز بودن به فیلتر قابل شستشو در محل ورودی هوا به فن کویل
 • عیب یابی فن کویل آکس از طریق کد های خطا که روی صفحه نمایشگر دیجیتالی گنترولر
 • مجهز بودن به دمپر متحرک در خروجی هوای فن کویل به جهت کنترول زاویه جریان هوا در راستای عمودی
 • دارای ریموت کنترول بی سیم و دستی در فن کویل آکس AUX. در مدل دستی قابلیت نصب کنترولر دیواری از نوع آنالوگ و دیجیتالی به صورت آپشنال

فن کویل دیواری CMD 200 M آکس

تماس بگیرید
 • دارای ریموت کنترول بی سیم و دستی در فن کویل آکس AUX. در مدل دستی قابلیت نصب کنترولر دیواری از نوع آنالوگ و دیجیتالی به صورت آپشنال
 • عیب یابی فن کویل آکس از طریق کد های خطا که روی صفحه نمایشگر دیجیتالی گنترولر
 • مجهز بودن به فیلتر قابل شستشو در محل ورودی هوا به فن کویل
 • مجهز بودن به دمپر متحرک در خروجی هوای فن کویل به جهت کنترول زاویه جریان هوا در راستای عمودی
 • نصب شیر برقی دو راهه به صورت سفارشی
 • به صورت دکوراتیو، زیبا و سبک با طراحی بسیار زیبا و ارتفاع کم
 • طول عمر بالا
 • مجهز بودن به الکترو فن از نوع سه دور
 • عملکرد آرام و کم صدا و طراحی شیک
 • 1سال گارانتی

فن کویل دیواری AGA 100 ML آکس

تماس بگیرید
 • به صورت دکوراتیو، زیبا و سبک با طراحی بسیار زیبا و ارتفاع کم
 • مجهز بودن به الکترو فن از نوع سه دور
 • مجهز بودن به فیلتر قابل شستشو در محل ورودی هوا به فن کویل
 • مجهز بودن به دمپر متحرک در خروجی هوای فن کویل به جهت کنترول زاویه جریان هوا در راستای عمودی
 • مجهز به ریموت کنترول بی سیم و دستی در فن کویل آکس AUX. در مدل دستی قابلیت نصب کنترولر دیواری از نوع آنالوگ و دیجیتالی به صورت آپشنال
 • عیب یابی فن کویل آکس AGA از طریق کد های خطا که روی صفحه نمایشگر دیجیتالی گنترولر
 • نصب شیر برقی دو راهه به صورت سفارشی

فن کویل دیواری CDA 100 ML آکس

تماس بگیرید
 • دارای کارکرد بی صدا و آرام
 • دارای فیلتر قابل شستشو
 • دارای قابلین سیستم عیب یابی هوشمند
 • طراحی منحصر بفرد و دکوراتیو
 • دارای به فن قابل تنظیم در 3 دور
 • به صورت دکوراتیو، زیبا و سبک با طراحی بسیار زیبا و ارتفاع کم
 • مجهز بودن به الکترو فن از نوع سه دور
 • مجهز بودن به فیلتر قابل شستشو در محل ورودی هوا به فن کویل
 • مجهز بودن به دمپر متحرک در خروجی هوای فن کویل به جهت کنترول زاویه جریان هوا در راستای عمودی
 • دارای کنترل ریموت بی سیم
 • توانایی نصب ترموستات جهت کنترل دور فن
 • تولید شده در دو مدل آنالوگ و دیجیتال

فن کویل دیواری CDA 1000 TL آکس

تماس بگیرید
 • دارای کارکرد بی صدا و آرام
 • دارای فیلتر قابل شستشو
 • دارای کنترل ریموت بی سیم
 • توانایی نصب ترموستات جهت کنترل دور فن
 • تولید شده در دو مدل آنالوگ و دیجیتال
 • دارای قابلین سیستم عیب یابی هوشمند
 • طراحی منحصر بفرد و دکوراتیو
 • دارای به فن قابل تنظیم در 3 دور
 • به صورت دکوراتیو، زیبا و سبک با طراحی بسیار زیبا و ارتفاع کم
 • مجهز بودن به الکترو فن از نوع سه دور
 • مجهز بودن به فیلتر قابل شستشو در محل ورودی هوا به فن کویل
 • مجهز بودن به دمپر متحرک در خروجی هوای فن کویل به جهت کنترول زاویه جریان هوا در راستای عمودی

فن کویل دیواری CDA 1500 TL آکس

تماس بگیرید
 • دارای کارکرد بی صدا و آرام
 • دارای فیلتر قابل شستشو
 • دارای کنترل ریموت بی سیم
 • توانایی نصب ترموستات جهت کنترل دور فن
 • تولید شده در دو مدل آنالوگ و دیجیتال
 • دارای قابلین سیستم عیب یابی هوشمند
 • طراحی منحصر بفرد و دکوراتیو
 • دارای به فن قابل تنظیم در 3 دور
 • به صورت دکوراتیو، زیبا و سبک با طراحی بسیار زیبا و ارتفاع کم
 • مجهز بودن به الکترو فن از نوع سه دور
 • مجهز بودن به فیلتر قابل شستشو در محل ورودی هوا به فن کویل
 • مجهز بودن به دمپر متحرک در خروجی هوای فن کویل به جهت کنترول زاویه جریان هوا در راستای عمودی

فن کویل دیواری CDA 200 ML آکس

تماس بگیرید
 • دارای کنترل ریموت بی سیم
 • توانایی نصب ترموستات جهت کنترل دور فن
 • تولید شده در دو مدل آنالوگ و دیجیتال
 • دارای کارکرد بی صدا و آرام
 • دارای فیلتر قابل شستشو
 • دارای قابلین سیستم عیب یابی هوشمند
 • طراحی منحصر بفرد و دکوراتیو
 • دارای به فن قابل تنظیم در 3 دور
 • به صورت دکوراتیو، زیبا و سبک با طراحی بسیار زیبا و ارتفاع کم
 • مجهز بودن به الکترو فن از نوع سه دور
 • مجهز بودن به فیلتر قابل شستشو در محل ورودی هوا به فن کویل
 • مجهز بودن به دمپر متحرک در خروجی هوای فن کویل به جهت کنترول زاویه جریان هوا در راستای عمودی

فن کویل دیواری CDA 200 TL آکس

تماس بگیرید
 • دارای کنترل ریموت بی سیم
 • توانایی نصب ترموستات جهت کنترل دور فن
 • تولید شده در دو مدل آنالوگ و دیجیتال
 • دارای کارکرد بی صدا و آرام
 • دارای فیلتر قابل شستشو
 • دارای قابلین سیستم عیب یابی هوشمند
 • طراحی منحصر بفرد و دکوراتیو
 • دارای به فن قابل تنظیم در 3 دور
 • به صورت دکوراتیو، زیبا و سبک با طراحی بسیار زیبا و ارتفاع کم
 • مجهز بودن به الکترو فن از نوع سه دور
 • مجهز بودن به فیلتر قابل شستشو در محل ورودی هوا به فن کویل
 • مجهز بودن به دمپر متحرک در خروجی هوای فن کویل به جهت کنترول زاویه جریان هوا در راستای عمودی

فن کویل دیواری CDA 300 ML آکس

تماس بگیرید
 • دارای کنترل ریموت بی سیم
 • توانایی نصب ترموستات جهت کنترل دور فن
 • تولید شده در دو مدل آنالوگ و دیجیتال
 • دارای کارکرد بی صدا و آرام
 • دارای فیلتر قابل شستشو
 • دارای قابلین سیستم عیب یابی هوشمند
 • طراحی منحصر بفرد و دکوراتیو
 • دارای به فن قابل تنظیم در 3 دور
 • به صورت دکوراتیو، زیبا و سبک با طراحی بسیار زیبا و ارتفاع کم
 • مجهز بودن به الکترو فن از نوع سه دور
 • مجهز بودن به فیلتر قابل شستشو در محل ورودی هوا به فن کویل
 • مجهز بودن به دمپر متحرک در خروجی هوای فن کویل به جهت کنترول زاویه جریان هوا در راستای عمودی

فن کویل دیواری

همانطور که همه می‌دانند، فن کویل ها به عنوان یکی از اصلی ترین سیستم های تهویه مطبوع در کل دنیا شناخته می شوند. این سیستم ها با قابلیت ایجاد سرمایش و یا گرمایش در سه دسته زمینی، سقفی و دیواری تولید می شوند که هر کدام از آن ها قابلیت نصب و راه اندازی در هر یک از ساختمان های اداری، تجاری و مسکونی را برعهده خواهند گرفت. اما رایج ترین نمونه این محصولات، فن کویل های دیواری هستند که از یک یونیت خارجی و یک یا چند یونیت داخلی که شباهت بسیار زیادی به رادیاتور ها دارند تشکیل شده است. این محصولات که معمولا از یک یا چند فن ساخته شده اند، دارای هیتر حرارتی الکتریکی نیز خواهند بود.

به طور کلی عملکر این محصولات به این صورت است که هر یونیت از این محصولات با استفاده از لوله کشی های خود سیال گرم و سرد را به موتورخانه و یا چیلر منتقل کرده و در نهایت هوای اتاق را مطبوع تر خواهد کرد. این محصولات با استفاده از فن های خود، هوای درون اتاق را نیز به گردش در خواهند آورد. اگر کمی بیشتر به ساختار این محصولات دقت شود، هرکدام از کویل های موجود در این محصولات، از یک یا چند فین و پره تشکیل شده که هوای درون اتاق با حرکت در میان باله های این پره ها تغییر دما خواهد داد.

مرکز خرید فن کویل دیواری

عملکرد فن کویل دیواری

معمولا، این محصولات با استفاده از عبور هوای اتاق از روی یک سیال سرد و یا گرم، دمای اتاق را تامین خواهند کرد. برای مثال، برخی از فن کوئل های دیواری با استفاده از لوله کشی به موتورخانه و چیلر متصل خواهند شد، سپس سیال سرد و یا گرم را از میان پره ها عبورد داده و دمای اتاق را کاهش و یا افزایش می دهد.

البته برخی از فن کوئل‌های جدید، از یک هیتر الکتریکی بهره مند شده اند که همین موضوع می تواند تاثیر بسیار خوبی در عملکرد این سیستم ها بر جای بگذارد. در کنار این محصولات، در محیط ساختمان یک ترموستات نصب خواهد شد. این ترموستات ها که نسبت به تغییرات دمایی بسیار حساس هستند با کوچک ترین تحریکی دستورات لازم به فن کوئل ها داده و آن ها را وارد سیستم و یا از سیستم خارج می کند.

تفاوت فن کویل دیواری و اسپلیت چیست؟

اگر مطالب فوق را با دقت مطالعه کرده باشید می توان دریافت که فن کویل‌های دیواری از نظر ظاهری شباهت بسیار زیادی به سیستم های اسپلیتی دارند. اما عملکرد و شیوه فعالیت این دو محصول به طور کامل با هم متفاوت خواهد بود. همانطور که گفته شده، فن کویل دیواری با استفاده از لوله کشی های طویل به سیستم های موتورخانه ای و یا چیلر متصل خواهد شد.

این در حالی است که اسپلیت های معمولی با استفاده از یک یونیت خارجی و صرفا با بهره مندی از یک سیال گازی شکل تغییرات دما را اعمال خواهند کرد. سرمایش در اسپلیت ها از طریق عبور مایع مبرد از درون کویل و در فن کویل از طریق عبور آب سرد از درون کویل و انجام تبادل حرارتی با هوا انجام می شود. بنابراین اسپلیت ها دارای سیکل تبرید هستند، در حالی که فن کویل چنین چیزی ندارند.

انواع فن کویل دیواری

مسئله به همین نقطه ختم نمی شود، تمامی فن کوئل های دیواری، خود قابل تقسیم بندی فی ما بین دو دسته هستند،فن کوئل های دو لوله ای و چهار لوله ای . دو لوله ها به محصولاتی اتخاذ می شود که در یونیت های داخلی، یک مسیر آب گرم و یک مسیر آب سرد موجود است.

در این نوع از سیستم ها، فن های یک ساختمان نمی توانند مستقل از هم عملکرده و اجبارا باید به صورت وابسطه به همدیگر یا عمل گرمایش را انجام دهند یا سرمایش. این در حالی است که سیستم های چهارلوله ای کاملا متضاد با این سیستم ها طراحی و تولید شده اند. در این محصولات، وجود دو کویل مجزا، هم برای آبگرم و هم برای آب سرد موجب شده تا هر فن کویل بتواند به صورت مستقل از دیگر محصولات بهره گیری کند.

فن کویل دیواری

راهنمای خرید فن کویل دیواری

در نهایت مهم ترین تصمیم را شما خواهید گرفت، اگر بر این باور هستند که استفاده از فن کوئل‌ها می تواند به عنوان یک سیستم سرمایش و گرمایش برای شما موثر باشد، پس نوبت به خرید این محصولات خواهد رسید. اگر برای شما نیز مهم است که فن کویل انتخاب شده شما، به راحتی نصب شود و از سمت دیگر هزینه تعمیرات زیادی را بر عهده نداشته باشد، بهرت است که از فن کویل های دیواری به عنوان اصلی ترین محصولات و مورد اعتماد ترین این محصولات نام برده شود.

اما پیش از خرید این محصولات به مساحت فضایی که قصد دارید این فن کویل ها را در آن نصب کنید بسیار توجه داشته باشید. از طرفی، میزان تابش نور خورشید در آن فضا و میانگین دمایی محل بسیار مهم است. از این رو باید به این نکته توجه داشت که خرید این سیستم ها کار چندان ساده ای نبوده و حتما باید از یک متخصص و کارشناس بهره گرفت.

یکی دیگر از مهم ترین مواردی که باید به آن توجه داشته باشید این است که توان گرمایشی هر فن کویل با توان سرمایشی آن متفاوت است. از دیگر موارد موارد مهم می تواند به وجود گارانتی و خدمات پس از فروش محصولات اشاره کرد. همچنین می توان در میان برند های ایرانی و خارجی بسیار با دقت و کاربردی جستجو کرد.

خرید اینترنتی فن کویل دیواری

خانه تاسیسات به عنوان یکی از اصلی ترین و جامع ترین فروشگاه های اینترنتی فعال در حوزه تاسیسات ساختمانی در ایران افتخار دارد تا با در اختیار گرفتن برترین کادر کشوری متشکل از برترین مهندسان، کارشناسان به ارائه خمات بسیار متنوعی در حوزه خرید محصولات و تاسیسات ساختمانی خواهد پرداخت. نمایندگان ما موظف هستند تا راهنمایی های کامل را در هنگام خرید فن کویل های دیواری در اختیار مصرف کننده قرار دهند.

فروشگاه اینترنتی خانه تاسیسات

فروشگاه اینترنتی خانه تاسیسات با هدف کوتاه کردن فاصله میان بازار و مصرف کننده و دسترسی اقشار مختلف به کالاهای حوزه گرمایش، سرمایش و تجهیزات تهویه مطبوع در سراسر ایران عزیزمان راه اندازی شده است. در خانه تاسیسات تلاش خواهیم داشت با رویکرد مشاوره تخصصی اثر بخش، بهترین راه کارها را متناسب با نیازهای مخاطبان ارائه دهیم. مشاوران ما در خانه تاسیسات در محاسبه نیازمندی ها با مخاطبان خود همراه هستند و متناسب با نیاز آن ها راه کار ارائه خواهند داد. عمده فعالیت خانه تاسیسات در بخش تجهیزات گرمایش و موتورخانه ، تجهیزات استخری، پکیج، رادیاتور، کولر گازی، لوله و اتصالات، پمپ های آب، دمنده و مکنده و … می باشد.

سبد خرید

با توجه به نوسانات شدید بازار، درخواست می گردد، قبل از اقدام به پرداخت، از موجودی و قیمت کالا از طریق راه های ارتباطی با وب سایت از قبیل واتس اپ و شماره ۹۱۰۱۵۸۵۷ - ۰۲۱ اطمینان حاصل کنید.