تجهیزات کنترلی

به مجموعه تجهیزاتی که در راستای دست یابی به شرایطی مطلوب و مطابق با معیارهایی تعریف شده (از لحاظ کمی و کیفی) استفاده می شوند، تجهیزات کنترلی گفته می شود. شیر های کنترلی، لوازم اندازه گیری دبی، فشار و دما از مهم ترین این سیستم ها هستند که در ادامه به بررسی دقیق تر آنها پرداخته می شود.

شیرهای کنترلی: شیر های کنترل کننده در سیستم در راستای دستیابی به چند هدف مورد استفاده قرار می گیرند:

 

  1. در موارد لازم از آنها برای اتصال و یا قطع جریان استفاده می شود.
  2.  این سیستم ها از بازگشت گازهای عبور کرده و سیالات جلوگیری می کنند.
  3. شیر های کنترل کننده مقدار گازها و مایعات عبوری را بر اساس نیاز تنظیم می کنند.
  4. از آنها برای تنظیم فشار سیالات نیز بهره گیری می شود.
  5.  کنترل موارد ایمنی در دستگاه هایی که تحت فشار بالایی قرار دارند.

اندازه گیری دبی: این دسته از تجهیزات همانطور که مشخص است در راستای اندازه گیری دبی استفاده می شوند و یکی از مهم ترین آنها فلوسنج است. فلومتر یا فلوسنج دارای انواع مختلفی مانند الکترومغناطیسی، دنده ای، ورتکس، توربینی و… می باشد.

اندازه گیری دما: این دسته از تجهیزات در راستای اندازه گیری دما استفاده شده و مهم ترین آنها عبارتند از: ترموستات، کالیبراتور دما، سنسور اندازه گیری دما، دماسنج، ترمومتر و… . در این میان متداول ترین و کاربردی ترین این موارد را می توان ترموستات دانست که برای کنترل کردن دما در یک سیستم در محوطه مشخصی به کار گرفته می شود. عملکرد این دسته از تجهیزات مکانیکی و یا الکتریکی است.

اندازه گیری فشار: در حوزه تاسیسات ساختمانی تجهیزاتی نیز برای اندازه گیری فشار در سیالات لازم است که این تجهیزات شامل پرشر های دیجیتال، مطلق و اختلاف فشار، سنسور های فشار، کالیبراتورها، مانومترها، مانوستات ها و… می شوند.

مشاهده همه 33 نتیجه

نمایش 24 36

ترموستات آنالوگ MINIMA مرصوص

ترموستات دیجیتال ET-3SFC اکولوکس

ترموستات دیجیتال ET-433W اکولوکس

ترموستات دیجیتال Minima+ مرصوص

جعبه تقسیم 24 volt گیتی پسند

شیر استراینر دوسر توپیچ 1/2 inch گیتی پسند

شیر استراینر دوسر توپیچ 3/4inch گیتی پسند

شیر انشعاب دوسر 1/2inch گیتی پسند

شیر انشعاب دوسر 3/4inch گیتی پسند

شیر انشعاب یک سر 1/2*20 inch گیتی پسند

شیر انشعاب یک سر 3/4*25 inch گیتی پسند

شیر دوسر روپیچ 1/2*16 inch گیتی پسند

شیر دوسر روپیچ 1/2*20 inch گیتی پسند

شیر دوسر روپیچ 1/2inch گیتی پسند

شیر دوسر روپیچ 1inch گیتی پسند

شیر دوسر روپیچ 3/4*20 inch گیتی پسند

شیر دوسر روپیچ 3/4inch گیتی پسند

شیر رادیاتور ترموستاتیک 1/2inch گیتی پسند

شیر رادیاتور خروجی 1/2inch گیتی پسند

شیر رادیاتور ورودی 1/2inch گیتی پسند

شیر فلکه دو طرف جوش 20mm گیتی پسند

شیر فلکه دو طرف جوش 25mm گیتی پسند

شیر قطع و وصل 20mm گیتی پسند

شیر قطع و وصل 25mm گیتی پسند

شیر قطع و وصل دوسر روپیچ 1/2inch گیتی پسند

شیر قطع و وصل دوسر روپیچ 3/4inch گیتی پسند

شیر گازی توپیچ 1/2 1 inch گیتی پسند

شیر گازی توپیچ 1/2 2 inch گیتی پسند

شیر گازی توپیچ 1/2inch گیتی پسند

شیر گازی توپیچ 1/4 1 inch گیتی پسند

شیر گازی توپیچ 1inch گیتی پسند

شیر گازی توپیچ 2inch گیتی پسند

شیر گازی توپیچ 3/4inch گیتی پسند