تجهیزات کنترلی

به مجموعه تجهیزاتی که در راستای دست یابی به شرایطی مطلوب و مطابق با معیارهایی تعریف شده (از لحاظ کمی و کیفی) استفاده می شوند، تجهیزات کنترلی گفته می شود. شیر های کنترلی، لوازم اندازه گیری دبی، فشار و دما از مهم ترین این سیستم ها هستند که در ادامه به بررسی دقیق تر آنها پرداخته می شود.

شیرهای کنترلی:این شیر ها در سیستم در راستای دستیابی به چند هدف مورد استفاده قرار می گیرند:

  1. در موارد لازم از آنها برای اتصال و یا قطع جریان استفاده می شود.
  2.  این سیستم ها از بازگشت گازهای عبور کرده و سیالات جلوگیری می کنند.
  3. شیر های کنترل کننده مقدار گازها و مایعات عبوری را بر اساس نیاز تنظیم می کنند.
  4. از آنها برای تنظیم فشار سیالات نیز بهره گیری می شود.
  5.  کنترل موارد ایمنی در دستگاه هایی که تحت فشار بالایی قرار دارند.

تجهیزات کنترلی

تجهیزات اندازه گیری دبی: این دسته از تجهیزات همانطور که مشخص است در راستای اندازه گیری دبی استفاده می شوند و یکی از مهم ترین آنها فلوسنج است. فلومتر یا فلوسنج دارای انواع مختلفی مانند الکترومغناطیسی، دنده ای، ورتکس، توربینی و… می باشد.

تجهیزات اندازه گیری دما: این دسته از تجهیزات در راستای اندازه گیری دما استفاده شده و مهم ترین آنها عبارتند از: ترموستات، کالیبراتور دما، سنسور اندازه گیری دما، دماسنج، ترمومتر و… . در این میان متداول ترین و کاربردی ترین این موارد را می توان ترمو ستات دانست که برای کنترل کردن دما در یک سیستم در محوطه مشخصی به کار گرفته می شود. عملکرد این دسته از تجهیزات مکانیکی و یا الکتریکی است.

تجهیزات اندازه گیری فشار: در حوزه تاسیسات ساختمانی تجهیزاتی نیز برای اندازه گیری فشار در سیالات لازم است که این تجهیزات شامل پرشر های دیجیتال، مطلق و اختلاف فشار، سنسور های فشار، کالیبراتورها، مانومترها، مانوستات ها و… می شوند.

مشاهده همه 34 نتیجه

نمایش 24 36

ترموستات آنالوگ MINIMA مرصوص

تماس بگیرید

ترموستات دیجیتال ET-2S2H اکولوکس

590,000 تومان

ترموستات دیجیتال ET-3SFC اکولوکس

590,000 تومان

ترموستات دیجیتال ET-433W اکولوکس

640,000 تومان

ترموستات دیجیتال Minima+ مرصوص

350,000 تومان

جعبه تقسیم 24 volt گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر استراینر دوسر توپیچ 1/2 inch گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر استراینر دوسر توپیچ 3/4inch گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر انشعاب دوسر 1/2inch گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر انشعاب دوسر 3/4inch گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر انشعاب یک سر 1/2*20 inch گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر انشعاب یک سر 3/4*25 inch گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر دوسر روپیچ 1/2*16 inch گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر دوسر روپیچ 1/2*20 inch گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر دوسر روپیچ 1/2inch گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر دوسر روپیچ 1inch گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر دوسر روپیچ 3/4*20 inch گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر دوسر روپیچ 3/4inch گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر رادیاتور ترموستاتیک 1/2inch گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر رادیاتور خروجی 1/2inch گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر رادیاتور ورودی 1/2inch گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر فلکه دو طرف جوش 20mm گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر فلکه دو طرف جوش 25mm گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر قطع و وصل 20mm گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر قطع و وصل 25mm گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر قطع و وصل دوسر روپیچ 1/2inch گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر قطع و وصل دوسر روپیچ 3/4inch گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر گازی توپیچ 1/2 1 inch گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر گازی توپیچ 1/2 2 inch گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر گازی توپیچ 1/2inch گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر گازی توپیچ 1/4 1 inch گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر گازی توپیچ 1inch گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر گازی توپیچ 2inch گیتی پسند

تماس بگیرید

شیر گازی توپیچ 3/4inch گیتی پسند

تماس بگیرید