بویلر

دیگ چدنی M.I.3 HYPER-8

91,850,764 تومان
 • تعداد پره 8
 • وزن دیگ 1970 kg
 • طول دیگ 1606 mm
 • حجم آب داخل دیگ 320 lit
 • ظرفیت ورودی 573.222 kcal/h
 • ظرفیت خروجی 515.900 kcal/h

دیگ چدنی M.I.3 HYPER-12

150,635,399 تومان
 • تعداد پره 12
 • وزن دیگ 2895 kg
 • طول دیگ 2338 mm
 • حجم آب داخل دیگ 480 lit
 • ظرفیت ورودی 911.148 kcal/h
 • ظرفیت خروجی 825.500 kcal/h

دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-16

209,420,034 تومان
 • ظرفیت ورودی1327170 kcal/h
 • ظرفیت خروجی12037170 kcal/h
 • تعداد پره 16
 • طول دیگ3070 mm
 • حجم آب داخل دیگ 640 lit
 • وزن دیگ 3825 kg
 • فشار کاری 8 bar
 • ارتفاع دیگ با پنل کنترل 1300 mm
 • سایز فلنچ لوله 3"
 • جدیدترین مدل دیگ چدنی MI3
 • پره چدنی با جذب انرژی بالا
 • کیفیت سطحی مناسب داخلی و خارجی پره ها
 • دارای راندمان بالای 93%
 

دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-15

194,723,946 تومان
 • ظرفیت ورودی1213413 kcal/h
 • ظرفیت خروجی1100602 kcal/h
 • تعداد پره 15
 • طول دیگ2887 mm
 • حجم آب داخل دیگ 600 lit
 • وزن دیگ 3595 kg
 • فشار کاری 8 bar
 • ارتفاع دیگ با پنل کنترل 1300 mm
 • سایز فلنچ لوله 3"
 • جدیدترین مدل دیگ چدنی MI3
 • پره چدنی با جذب انرژی بالا
 • کیفیت سطحی مناسب داخلی و خارجی پره ها
 • دارای راندمان بالای 93%
 

دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-14

180,027,576 تومان
 • ظرفیت ورودی1099669 kcal/h
 • ظرفیت خروجی997400 kcal/h
 • تعداد پره 14
 • طول دیگ2704 mm
 • حجم آب داخل دیگ 560 lit
 • وزن دیگ 3360 kg
 • فشار کاری 8 bar
 • ارتفاع دیگ با پنل کنترل 1300 mm
 • سایز فلنچ لوله 3"
 • جدیدترین مدل دیگ چدنی MI3
 • پره چدنی با جذب انرژی بالا
 • کیفیت سطحی مناسب داخلی و خارجی پره ها
 • دارای راندمان بالای 93%
 

دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-13

165,331,675 تومان
 • ظرفیت ورودی1004851 kcal/h
 • ظرفیت خروجی911400 kcal/h
 • تعداد پره 13
 • طول دیگ2521 mm
 • حجم آب داخل دیگ 520 lit
 • وزن دیگ 3130 kg
 • فشار کاری 8 bar
 • ارتفاع دیگ با پنل کنترل 1300 mm
 • سایز فلنچ لوله 3"
 • جدیدترین مدل دیگ چدنی MI3
 • پره چدنی با جذب انرژی بالا
 • کیفیت سطحی مناسب داخلی و خارجی پره ها
 • دارای راندمان بالای 93%
 

دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-12

150,635,399 تومان
 • ظرفیت ورودی911148 kcal/h
 • ظرفیت خروجی825500 kcal/h
 • تعداد پره 12
 • طول دیگ2338 mm
 • حجم آب داخل دیگ 480 lit
 • وزن دیگ 2895 kg
 • فشار کاری 8 bar
 • ارتفاع دیگ با پنل کنترل 1300 mm
 • سایز فلنچ لوله 3"
 • جدیدترین مدل دیگ چدنی MI3
 • پره چدنی با جذب انرژی بالا
 • کیفیت سطحی مناسب داخلی و خارجی پره ها
 • دارای راندمان بالای 93%
 

دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-11

135,939,592 تومان
 • ظرفیت ورودی826630 kcal/h
 • ظرفیت خروجی748100 kcal/h
 • تعداد پره 11
 • طول دیگ2155 mm
 • حجم آب داخل دیگ 440 lit
 • وزن دیگ 2665 kg
 • فشار کاری 8 bar
 • ارتفاع دیگ با پنل کنترل 1300 mm
 • سایز فلنچ لوله 3"
 • جدیدترین مدل دیگ چدنی MI3
 • پره چدنی با جذب انرژی بالا
 • کیفیت سطحی مناسب داخلی و خارجی پره ها
 • دارای راندمان بالای 93%
 

دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-10

121,243,129 تومان
 • ظرفیت ورودی742746 kcal/h
 • ظرفیت خروجی670700 kcal/h
 • تعداد پره 10
 • طول دیگ1972 mm
 • حجم آب داخل دیگ 400 lit
 • وزن دیگ 2435 kg
 • فشار کاری 8 bar
 • ارتفاع دیگ با پنل کنترل 1300 mm
 • سایز فلنچ لوله 3"
 • جدیدترین مدل دیگ چدنی MI3
 • پره چدنی با جذب انرژی بالا
 • کیفیت سطحی مناسب داخلی و خارجی پره ها
 • دارای راندمان بالای 93%
 

دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-9

106,546,759 تومان
 • ظرفیت ورودی657761 kcal/h
 • ظرفیت خروجی 593300 kcal/h
 • تعداد پره 9
 • طول دیگ1789 mm
 • حجم آب داخل دیگ 360 lit
 • وزن دیگ 2200 kg
 • فشار کاری 8 bar
 • ارتفاع دیگ با پنل کنترل 1300 mm
 • سایز فلنچ لوله 3"
 • جدیدترین مدل دیگ چدنی MI3
 • پره چدنی با جذب انرژی بالا
 • کیفیت سطحی مناسب داخلی و خارجی پره ها
 • دارای راندمان بالای 93%
 

دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-8

91,850,764 تومان
 • ظرفیت ورودی573222 kcal/h
 • ظرفیت خروجی 515900 kcal/h
 • تعداد پره 8
 • طول دیگ1606 mm
 • حجم آب داخل دیگ 320 lit
 • وزن دیگ 1970 kg
 • فشار کاری 8 bar
 • ارتفاع دیگ با پنل کنترل 1300 mm
 • سایز فلنچ لوله 3"
 • جدیدترین مدل دیگ چدنی MI3
 • پره چدنی با جذب انرژی بالا
 • کیفیت سطحی مناسب داخلی و خارجی پره ها
 • دارای راندمان بالای 93%
 

دیگ چدنی M.I.3 مدل Super M90-11

54,937,921 تومان
 • بیشترین ظرفیت حرارتی خروجی 362.920 kcal/h
 • ظرفیت حرارتی ورودی 422 kw
 • بیشترین ظرفیت حرارتی ورودی 324.220 kcal/h
 • طول دیگ1566 mm
 • افت فشار دود 4.3 mbar
 • صرفه جویی در مصرف انرژی
 • سبک و کم حجم
 • دیگ چدنی MI3 گاز سوز و گازوئیل سوز
 • مناسب برای آب گرم پایین تراز نقطه جوش
 • حجم محفظه احتراق قطر 370 m و عمق 1365 mm
 • وزن کل972 kg
 • 5 سال ضمانت
 • ظرفیت حرارتی خروجی 380 kw
 • دارای پره چدنی با جذب انرژی بالا
 • قطر دودکش 250 mm
 • حجم آب داخل دیگ156 liter

بویلر

بویلر یا دیگ بخار یکی از تجهیزات گرمایشی است که در آن سیال (آب) حرارت داده شده و به نقطه جوش می رسد. در واقع محفظه یا مخزنی تحت فشار است که برای کاربرد های مختلف آب یا هر سیال دیگر را به حرارت معینی می رساند.

این مخزن از آن جهت که باید استحکام و دوام بالایی داشته باشد، از ترکیباتی حاوی آلیاژ های آهنی تولید می شود. درون این مخزن دو بخش مهم وجود دارد؛ بخشی که حرارت در آن تولید می شود و بخشی که انتقال این حرارت به سیال صورت می گیرد. دیگ بخار کاربرد های مختلفی داشته و در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. انواع مختلفی از این نوع تجهیزات وجود دارد که در ادامه به بررسی آنها پرداخته می شود.

انواع بویلر

از جهت های مختلف می توان این دسته از تاسیسات را تقسیم بندی نمود. از نظر سیال گرم شونده، جنس خود دستگاه و یا ساختار دستگاه این تقسیم بندی صورت می گیرد.

 1. از نظر سیالی که حرارت به آن منتقل می شود سه دسته اصلی وجود دارد:
 • دیگ بخار
 • دیگ آب گرم
 • دیگ روغن داغ
 1. در صورتی که از لحاظ جنس به دسته بندی پرداخته شود، دو نوع وجود دارد:
 • چدنی
 • فولادی

بویلر چدنی و فولادی

 1. از لحاظ ساختاری این دسته از دستگاه ها به دو شکل تولید می شوند:
 • لوله آبی: در این نوع بویلرها، آب درون لوله جریان پیدا کرده و آتش از خارج با لوله در تماس است. در پی این فرایند آب موجود در لوله گرم می شود. از آنجایی که آتش ایجاد شده توسط مشعل درون کوره، لوله را احاطه کرده است، فرایند افزایش حرارت آب به سرعت انجام می پذیرد.
 • لوله آتشی: در این نوع دستگاه ها، آب پیرامون لوله در جریان است و گازی با حرارت بالا از دورن لوله عبور می کند و از این طریق حرارت به سیال منتقل می شود.

اصلی ترین اجزای بویلر

پوسته یا shell : این قسمت بر اساس مطالبی که گفته شد اصولا فولادی یا چدنی است.

پایه: این بخش که جزو قسمت های بیرون است وزن کل مجموعه را با اعمال کمترین فشار به بدنه متحمل می شود.

مشعل: همانطور که گفته مشخصا تولید کننده حرارتی که به سیال منتقل می شود، مشعل می باشد.

لوله های آبی و آتشی: این بخش بسته به نوع بویلر یا حامل سیال هستند یا حامل حرارتی که قرار است به سیال منتقل شود.

محفظه احتراق: این محفظه که مشخصا احتراق در آن صورت می گیرد، به مشعل متصل بوده و قابلیت افزایش دما را دارد.

موارد کاربرد دیگ بخار

همانطور که گفته شد مشخصا کار دیگ بخار تولید بخار است اما سوال اینجاست که این بخار تولیدی به چه کار ما می آید؟ برخی از موارد کاربرد این دستگاه به شرح زیر است:

 • کارواش بخار
 • صنایع پتروشیمی
 • گرمایش مرکزی
 • تعمیرگاه های خودرو
 • کارخانه های صنعتی
 • شست و شوی مبلمان
 • نیروگاه ها و پالایشگاه ها
 • صنعت بلوک و جدول زنی
 • نظافت و نماشویی مجتمع ها
 • میکروب کشی و استریلیزاسیون
 • پاکسازی و شستشوی مخزن های سی ان جی
 • حشره کشی (سمپاشی موجب آسیب به خود درختان نیز می شود؛ این در صورتی است که استفاده از بخار علاوه بر از بین بردن برخی حشرات هیچ گونه عوارضی برای خود گیاهان ندارد.)
 • مرغداری (ایجاد رطوبت و بخار در نواحی خشک در راستای پیشگیری از مشکلات تنفسی برای مرغها، ضدعفونی و استریل کردن یخچال ها و محفظه های ماشین های حمل مرغ)

فروشگاه اینترنتی خانه تاسیسات

فروشگاه اینترنتی خانه تاسیسات با هدف کوتاه کردن فاصله میان بازار و مصرف کننده و دسترسی اقشار مختلف به کالاهای حوزه گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع در سراسر ایران عزیزمان راه اندازی شده است. در خانه تاسیسات تلاش خواهیم داشت با رویکرد مشاوره تخصصی اثر بخش، بهترین راه کارها را متناسب با نیازهای مخاطبان ارائه دهیم. مشاوران ما در خانه تاسیسات در محاسبه نیازمندی ها با مخاطبان خود همراه هستند و متناسب با نیاز آن ها راه کار ارائه خواهند داد. عمده فعالیت خانه تاسیسات در بخش های سرمایش و گرمایش خانگی و صنعتی، تجهیزات استخری، پکیج،رادیاتور، آبگرمکن، لوله و اتصالات، پمپ های آب، دمنده و مکنده و … می باشد.

سبد خرید