مشعل گازوئیلی

مشعل گازوئیلی

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران GNO 90/30

95,588,000 تومان
 • مصارف صنعتی با نیاز به حجم متوسط و بالا به آبگرم و بخار داغ
 • ایمنی بسیار بالا تامین شده توسط سیستم پیشرفته کنترلی
 • صدای کم (دستاورد طراحی خاص در مجاری ورودی هوا)
 • دارای حداقل ابعاد با توجه به ظرفیت
 • تست کامل قبل از خروج از کارخانه
 • کیفیت بالای قطعات و ساخت
 • طیف گسترده قطعات جانبی
 • سهولت نصب و راه اندازی
 • راندمان بسیار بالا

مشعل گازوئیل سوز گرم ایرانGNO 90/50

126,040,000 تومان
 • مصارف دیگ های نیروگاهی (فشار بالا) با حجم مصرف زیاد بخار فوق داغ یا آبگرم
 • ایمنی بسیار بالا تامین شده توسط سیستم پیشرفته کنترلی
 • صدای کم (دستاورد طراحی خاص در مجاری ورودی هوا)
 • تست کامل قبل از خروج از کارخانه
 • حداقل ابعاد با توجه به ظرفیت
 • کیفیت بالای قطعات و ساخت
 • طیف گستده قطعات جانبی
 • سهولت نصب و راه اندازی
 • راندمان بسیار بالا

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران GNO 90

6,072,000 تومان
 • مصارف صنایع کوچک و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استریلزه خطهای رنگ، کشاورزی، مرغداری
 • مصارف دیگهای آبگرم در مجتمع های آپارتمانی کوچک و متوسط
 • ایمنی بسیار بالا تامین شده توسط سیستم پیشرفته کنترلی
 • صدای کم (دستاورد طراحی خاص در مجاری ورودی هوا)
 • تایید شده توسط استاندارد ملی ایران
 • دارای حداقل ابعاد با توجه به ظرفیت
 • کیفیت بالای قطعات و ساخت
 • گارانتی جهت قطعات ایرانی
 • سهولت نصب و راه اندازی
 • راندمان بسیار بالا

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران GNO 90/1

6,955,000 تومان
 • مصارف صنایع کوچک و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استریلزه خطهای رنگ، کشاورزی، مرغداری
 • مصارف دیگهای آبگرم در مجتمع های آپارتمانی کوچک و متوسط
 • ایمنی بسیار بالا تامین شده توسط سیستم پیشرفته کنترلی
 • صدای کم (دستاورد طراحی خاص در مجاری ورودی هوا)
 • تایید شده توسط استاندارد ملی ایران
 • دارای حداقل ابعاد با توجه به ظرفیت
 • کیفیت بالای قطعات و ساخت
 • گارانتی جهت قطعات ایرانی
 • سهولت نصب و راه اندازی
 • راندمان بسیار بالا

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران GNO 90/10

35,696,000 تومان
 • مصارف صنعتی با نیاز به خجم متوسط و بالا به آبگرم و بخار داغ
 • ایمنی بسیار بالا تامین شده توسط سیستم پیشرفته کنترلی
 • صدای کم (دستاورد طراحی خاص در مجاری ورودی هوا)
 • تست کامل قبل از خروج از کارخانه
 • کیفیت بالای قطعات و ساخت
 • سهولت نصب و راه اندازی
 • راندمان بسیار بالا

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران GNO 90/25

78,200,000 تومان
 • مصارف صنعتی با نیاز به حجم متوسط و بالا به آبگرم و بخار داغ
 • ایمنی بسیار بالا تامین شده توسط سیستم پیشرفته کنترلی
 • صدای کم (دستاورد طراحی خاص در مجاری ورودی هوا)
 • دارای حداقل ابعاد با توجه به ظرفیت
 • تست کامل قبل از خروج از کارخانه
 • کیفیت بالای قطعات و ساخت
 • طیف گسترده قطعات جانبی
 • سهولت نصب و راه اندازی
 • راندمان بسیار بالا

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران GNO90/4S

15,272,000 تومان
 • مناسب مصارف نیمه صنعتی، برای آبگرم یا بخار داغ و هوای گرم با دما و حجم متوسط
 • ایمنی بسیار بالا تامین شده توسط سیستم پیشرفته کترلی
 • صدای کم (دستاورد طراحی خاص در مجاری ورودی هوا)
 • تست کامل قبل از خروج از کارخانه
 • کیفیت بالای قطعات و ساخت
 • طیف گسترده قطعات جانبی
 • سهولت نصب و راه اندازی
 • راندمان بسیار بالا

مشعل گازوئیل سوز گرم ایرانGNO 50

4,876,000 تومان
 • مصارف صنایع کوچک و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استریلزه خطهای رنگ، کشاورزی، مرغداری
 • مصارف دیگهای آبگرم در مجتمع های آپارتمانی کوچک و متوسط
 • ایمنی بسیار بالا تامین شده توسط سیستم پیشرفته کنترلی
 • صدای کم (دستاورد طراحی خاص در مجاری ورودی هوا)
 • تایید شده توسط استاندارد ملی ایران
 • دارای حداقل ابعاد با توجه به ظرفیت
 • کیفیت بالای قطعات و ساخت
 • گارانتی جهت قطعات ایرانی
 • سهولت نصب و راه اندازی
 • راندمان بسیار بالا

مشعل گازوئیل سوز گرم ایرانGNO 80

تماس بگیرید
 • مصارف صنایع کوچک و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استریلزه خطهای رنگ، کشاورزی، مرغداری
 • مصارف دیگهای آبگرم در مجتمع های آپارتمانی کوچک و متوسط
 • ایمنی بسیار بالا تامین شده توسط سیستم پیشرفته کنترلی
 • صدای کم (دستاورد طراحی خاص در مجاری ورودی هوا)
 • تایید شده توسط استاندارد ملی ایران
 • دارای حداقل ابعاد با توجه به ظرفیت
 • کیفیت بالای قطعات و ساخت
 • گارانتی جهت قطعات ایرانی
 • سهولت نصب و راه اندازی
 • راندمان بسیار بالا

مشعل گازوئیل سوز گرم ایرانGNO 90/15

46,368,000 تومان
 • مصارف صنعتی با نیاز به خجم متوسط و بالا به آبگرم و بخار داغ
 • ایمنی بسیار بالا تامین شده توسط سیستم پیشرفته کنترلی
 • صدای کم (دستاورد طراحی خاص در مجاری ورودی هوا)
 • تست کامل قبل از خروج از کارخانه
 • کیفیت بالای قطعات و ساخت
 • سهولت نصب و راه اندازی
 • راندمان بسیار بالا

مشعل گازوئیل سوز گرم ایرانGNO 90/2

7,056,000 تومان
 • مصارف صنایع کوچک و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استریلزه خطهای رنگ، کشاورزی، مرغداری
 • مصارف دیگهای آبگرم در مجتمع های آپارتمانی کوچک و متوسط
 • ایمنی بسیار بالا تامین شده توسط سیستم پیشرفته کنترلی
 • صدای کم (دستاورد طراحی خاص در مجاری ورودی هوا)
 • تایید شده توسط استاندارد ملی ایران
 • دارای حداقل ابعاد با توجه به ظرفیت
 • کیفیت بالای قطعات و ساخت
 • گارانتی جهت قطعات ایرانی
 • سهولت نصب و راه اندازی
 • راندمان بسیار بالا

مشعل گازوئیل سوز گرم ایرانGNO 90/20

72,772,000 تومان
 • مصارف صنعتی با نیاز به حجم متوسط و بالا به آبگرم و بخار داغ
 • ایمنی بسیار بالا تامین شده توسط سیستم پیشرفته کنترلی
 • صدای کم (دستاورد طراحی خاص در مجاری ورودی هوا)
 • دارای حداقل ابعاد با توجه به ظرفیت
 • تست کامل قبل از خروج از کارخانه
 • کیفیت بالای قطعات و ساخت
 • طیف گسترده قطعات جانبی
 • سهولت نصب و راه اندازی
 • راندمان بسیار بالا

مشعل گازوئیلی

سیستم های گرمایشی و موتورخانه‌ای، یکی از مهم‌ترین سیستم‌هایی است که در ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، این سیستم‌ها با استفاده از مشعل‌هایی، سیال هایی را گرم کرده به درون ساختمان انتقال خواهد داد. این محصولات در انواع مختلف، گازی، گازوئیلی و مشعل دوگانه سوز تولید می شوند.

به طور کلی از مشعل گازوئیلی در زمانی استفاده خواهد شد که گاز رسانی به سیستم گرمایشی دشوار باشد. همانطور که انتظار می رود، این نوع از مشعل ها نسبت به سایر مدل های از میزان حرارت دهی بسیار بالاتری برخوردار هستند. می‌دانیم که مشعل ها قطعات بزرگی هستند که با ترکیب کردن هوا با سوخت، انرژی سوخت را به انرژی گرمایی تبدیل و به محیط انتقال می‌دهد. از این محصولات در انواع موتورخانه ها، نانوایی ها، دیگ های بویلر و بسیاری از صنایع دیگر استفاده می شود.

همه چیز درباره مشعل گازوئیلی

اگر با موتور های گازوئیلی کار کرده باشید به خوبی بر این موضوع اجهاف دارید که دستگاه‌های گازوئیلی، نسبت به سایر محصولات مشابه با سوخت‌های دیگر، از قطعات دیگری نیز بهره مند می شوند.

از این رو، این محصولات قطعه با نام پمپ سوخت رسانی جای گرفته است که با فرمان پذیری از رله الکتروموتور شروع خواهد شد. گازوئیل پمپ شده در دستگاه تحت فشار بالا قرار گرفته و با استفاده از لوله های سوخت رسانی به یک نازل وارد خواهد شد. در درون این نازل، سوخت با هوا ترکیب شده، جرقه و در نهایت شعله ایجاد خواهد شد.

مشعل گازوئیلی

قطعات مشعل گازوئیلی

مشعل‌ها خود از قطعات و ابزارهای کوچک و بزرگی تولید شده اند که از مهم ترین این قطعات می توان به پمپ، الکتروموتور، بلوبرفن، شیر برقی، رله، شعله پخش کن، پایه ی رله، ترانسفورماتور، کوپلینگ، بدنه، دمپر تنظیم هوا، نازل سوخت، الکترود جرقه، شعله پوش، چشم الکتریکی، ذخیر گازوئیل، لوله سوخت اشاره کرد که هر کدام از این قطعات، خود نیز از اجزا کوچک تری تشکیل شده اند که در ادامه به بررسی آن ها پرداخته خواهد شد.

 • الکتروموتور: از مهم‌ترین بخش‌های یک مشعل گازوئیلی می‌توان به الکتروموتور ها اشاره کرد. این قطعه با به حرکت در آوردن پروانه و همچنین پمپ سوخت رسانی موجب ترکیب سوخت و هوا خواهد شد.
 • پمپ گازوئیلی: بی شک اهمیت این پمپ برای همه آشکار است. این قطعه با استفاده از الکتروموتور، سوخت را از مخزن خارج کرده، از صافی عبور میدهد. پس از آن با بهره گیری از مکش پمپ، سوخت را تحت فشار قرار داده و به طرف شیرهای فشارشکن منتقل خواهد کرد. بخشی از این سوخت، به نازل هدایت، روند سوختن را پیش می‌گیرد و بخشی دیگر به سمت مخزن باز خواهد گشت.
 •  شیر برقی: استفاده از شیربرقی ها همیشه برای ایجاد ایمنی در مسیر سوخت است. این قطعه به این صورت است که در هنگام نصب در مسیر سوخت رسانی، به هنگام خاموش بودن مشعل از عبور سوخت به بخش احتراق جلوگیری میکند.
 •  کوپلینگ: این قطعه، محصولی از جنس پلاستیک فشرده است که با نصب بین الکتروموتور پمپ و پمپ گازوئیلی با ایجاد فاصله بین این دو پمپ سبب کاهش فشار به هر دو در زمان خاموشی دستگاه خواهد بود.
 • بادزن: همه میدانیم که برای ایجاد شعله به سه مورد نیاز است، سوخت، هوا، جرقه. بادزن قطعه ایست دارای یک فن که با نصب بر روی الکتروموتور به حرکت درآمده و هوا را از بخش زیرین شعله وارد بخش پروانه و پس از آن با عبور دادن از بخش های حلزونی شکل به محفظه احتراق انتقال خواهد داد.
 • نازل سوخت: بیشترین وظیفه در مشعل های گازوئیلی بر عهده این قطعه خواهد بود چرا که به گونه ای طراحی شده تا با پودر کردن سوخت، مشخص کردن میزان سوخت، چرخش و هدایت سوخت به محفظه احتراق، سبب ایجاد شعله خواهد شد. به طو رکلی این قطعه خود در دارای دو بخش مخروطی و صافی تولید می شود.
 • ترانسفورماتور جرقه: همانطور که گفته شد، سومین ضلع مثلث آتش، جرقه است. ترانسفورماتور، با دارا بودن دو الکترود، یک قوس الکتریکی ایجاد کرده و سبب تشکیل شعله خواهد شد.
 • شعله پخش کن: یکی از مهم ترین قطعات در این مشعل ها، شعله پخش کن است. این قطعه با حرکت در خلاف جهت حرکت سوخت، موجب خواهد شد تا سوخت و هوا به طور کامل با هم مخلوط شوند.
 • شعله پوش: شعله پوش در کنار الکترود های جرقه و نازل جرقه مشعل گازوئیلی قرار گرفته است که باعث هدایت بهتر هوا و سوخت در محفظه احتراق می شود.

خرید اینترنتی مشعل گازوئیلی

خرید تاسیسات ساختمانی نیازمند کسب دانش در این حوزه می‌باشد. از این رو انتخاب یک فروشگاه اینترنتی معتبر می‌تواند در روند خرید تاثیر بسزایی بگذارد. و در انتخاب بهترین محصول کمک شایانی بکند.

فروشگاه اینترنتی خانه تاسیسات، ارئه دهنده انواع تاسیسات ساختمانی مفتخر است تا برترین مشعل گازوئیلی را در اختیار هموطنان عزیز قرار دهد. شما می توانید با مراجعه به سایت این مجموعه محصول مورد نظر خود را انتخاب و خریداری نمایید.

فروشگاه اینترنتی خانه تاسیسات

فروشگاه اینترنتی خانه تاسیسات با هدف کوتاه کردن فاصله میان بازار و مصرف کننده و دسترسی اقشار مختلف به کالاهای حوزه گرمایش، سرمایش و تجهیزات تهویه مطبوع در سراسر ایران عزیزمان راه اندازی شده است. در خانه تاسیسات تلاش خواهیم داشت با رویکرد مشاوره تخصصی اثر بخش، بهترین راه کارها را متناسب با نیازهای مخاطبان ارائه دهیم. مشاوران ما در خانه تاسیسات در محاسبه نیازمندی ها با مخاطبان خود همراه هستند و متناسب با نیاز آن ها راه کار ارائه خواهند داد. عمده فعالیت خانه تاسیسات در بخش تجهیزات گرمایش و موتورخانه ، تجهیزات استخری، پکیج، رادیاتور، کولر گازی، لوله و اتصالات، پمپ های آب، دمنده و مکنده و … می باشد.

سبد خرید

با توجه به نوسانات شدید بازار، درخواست می گردد، قبل از اقدام به پرداخت، از موجودی و قیمت کالا از طریق راه های ارتباطی با وب سایت از قبیل واتس اپ و شماره ۹۱۰۱۵۸۵۷ - ۰۲۱ اطمینان حاصل کنید.