شست و شوی قسمت دود دیگ
شست و شوی قسمت دود دیگ بخار

روشهای شستشوی قسمت دود دیگ

در دیگ های بخار از سوخت های گاز و یا مایع مانند گازوئیل و مازوت استفاده می شود. در پی مصرف این سوخت ها عموما دوده و خاکستر تولید می شود. این خاکستر ها دارای مواد و ترکیباتی هستند که درون سوخت ها وجود داشته است. در هنگام احتراق و ترکیب شدن این مواد با هم، ضمن قرار گیری در شرایط دمایی کوره، به ترکیب های جدیدی تبدیل می شوند.

این ترکیب های جدید شامل چه موادی هستند و تاثیر آنها چیست؟ با یک مثال به درک بهتری از این موضوع دست پیدا خواهید کرد. در هنگام استفاده از سوخت مازوت، گوگرد موجود در آن، با قرارگیری در کنار اکسیژن، دی اکسید گوگرد را پدید می آورد. همین ماده نیز با حضور اکسیژن اضافی SO3 را تولید خواهد کرد. در مثال بعد هیدروژن موجود در سوخت مصرفی در صورت ترکیب با اکسیژن، آب تولید می کند. حال در صورت ترکیب این آب با SO3، اسید سولفوریک تولید می شود. این ماده خاصیت خورندگی داشته و موجب فرسایش و خوردگی در لوله ها می شود.

تولید ترکیبات جدید در حین سوختن سوخت، مانند همین اسید سولفوریک، فرسایش و خوردگی را برای دیگ بخار یا بویلر به همراه خواهد داشت. از طرفی تولید این مواد در شرایط خاص و در پی احتراق سوخت و کارکرد دستگاه صورت می گیرد. بنابراین اجتناب از آنها ممکن نیست و تنها راه حل ممکن شست و شوی دیگ و پاکسازی آن از چنین ترکیباتی است. اما شست و شوی دیگ با چه روش هایی صورت می گیرد؟

 

روشهای شست و شوی قسمت دود دیگ

 

 • شست وشوی مکانیکی: این روش عبارت است از تمیز کردن و پاکسازی تموم لوله ها با استفاده از برس سیمی. در صورت وجود شرایط مناسب استفاده از هوای فشرده را نیز شامل می شود. کثیف کاری و زحمت این روش بسیار زیاد است و در رابطه با بویلر های واتر تیوب کاربرد چندانی نیز ندارد.
 • شست وشوی شیمیایی: در این روش با استفاده از محلول های خنثی کننده و تمیز کننده به پاکسازی دوده ها پرداخته می شود. محلول خنثی کننده ترکیبی از کربنات دوسود سبک، ماده ضدخورندگی اسید و آب است. برای تهیه این ترکیب باید به ازای هر یک متر مکعب آب، 3 کیلوگرم ضدخورنده اسید و 50 کیلوگرم کربنات دوسود سبک با هم ترکیب شود و می بایست ترکیبات را داخل مخزن گردآورده و با استفاده از پمپ به تمیز کردن دوده ها پرداخته شود.

اسید شویی دیگ بخار به چه منظور انجام می شود؟

 • در دیگ های نو، پیش از راه اندازی های اولیه با استفاده از شست وشوی شیمیایی، به پاکسازی گریس، روغن و باقی مواد به جامانده از زمان تولید پرداخته می شود. این شست وشو با استفاده از ترکیبی حاوی سودسوزاور-کربنات کلسیم و تری سدیم فسفات انجام شده و در واقع یک جوشش قلیایی است.
 • در مواردی که به علت رسوب گذاری دیگ اقدام به شست وشوی شیمیایی آن می شود. در این شرایط باید از ترکیباتی معین به همراه اسید کلریدرک استفاده شود تا به فلز دستگاه در هنگام شست وشوی اسیدی آسیبی نرسد.
  شست وشوی قسمت دود، برای از بین بردن ترکیبات اسیدی ناشی از احتراق سوختهای مایع می باشد. این شست وشو در قسمت های دود بویلر انجام شده و قلیایی است. با این کار از بروز خوردگی توسط اسیدهای ناشی از سوختهای مایع جلوگیری می شود.

نکات مهم در هنگام شست و شوی اسیدی

 1. وجود درصدی از مواد بازدارنده برای پیشگیری از بروز خوردگی فلز، در محلول شست و شو لازم است.
 2. فرایند رسوب زدایی موجب انتشار گاز هایی زیان آور و بدبو در محیط می شود. از این جهت باید ترکیباتی برای جذب این گاز های سمی و ایمن سازی فضا به ماده شیمیایی مورد نظر برای شست وشو اضافه شود.
 3. استفاده از تجهیزات ایمنی لازم (عینک، دستکش، ماسک و…) در هنگام انجام این کار الزامی است.
 4. مواد شیمیایی مناسب برای شست وشو در صورت باقی ماندن روی تجهیزات موجب خوردگی و تخریب آنها خواهند شد. از این رو آبکشی کامل پس از اسیدشویی برای پاکسازی دستگاه و بخش هاس آن از هر گونه ماده اسیدی ضروری است.
 5. برای خارج سازی هر گونه گاز و هوا و یا ذرات جامد باقی مانده در سیستم، باید جهت چرخش به تناوب تعویض شود.